Kesimde yoğun olarak kullanılan bu yöntemin çalışma prensibi oldukça basit ve uygulaması kolaydır. İlk olarak metalden müteşekkil olan malzeme, yanıcı özelliğe sahip bir gazın oksijen kullanılarak yakılması sonrasında hedeflenen bölge gaz jetiyle kesilir. Kullanılan oksijen ile hedef bölge arasında açığa çıkan reaksiyon ile birlikte oksijen, metali yakar. Yanma sonrasında ortaya çıkan metal oksit dışarı atılır.

İstenilen metalin kesilebilmesi için malzemenin oksitlenebilir ve oksitlendikten sonra akışkan olması da çok önemlidir. Oksitin ergime sıcaklığının (katı durumdan sıvı duruma gelişteki başlangıç ısısı) esas metalden de düşük olması gerekir. Genellikle işlem sırasında LPG kullanılarak oksijenle birlikte yakılır ve bu işlem ön ısıtma alevi olarak adlandırılır.